تبلیغات
سایه روشن - نامی از ما یادگاری از قیصر امین پور.
نامی از ما یادگاری از قیصر امین پور.

قیصر امین پور در
خسته‌ام از آرزوها، آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری
لحظه‌های كاغذی را روز و شب تكرار كردن
خاطرات بایگانی، زندگیهای اداری
آفتاب زرد و غمگین، پله‌های رو به پایین

سقفهای سرد و سنگین، آسمانهای اجاری
با نگاهی سرشكسته، چشمهایی پینه‌بسته
خسته از درهای بسته، خسته از چشم‌انتظاری
صندلیهای خمیده، میزهای صف‌كشیده
خنده‌های لب پریده، گریه‌های اختیاری
عصر جدولهای خالی، پاركهای این حوالی
پرسه‌های بی‌خیالی، صندلیهای خماری
سرنوشت روزها را روی هم سنجاق كردم
شنبه‌های بی‌پناهی، جمعه‌های بی‌قراری

عاقبت پرونده‌ام را با غبار آرزوها
خاك خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من، صفحه‌ی باز حوادث:
در ستون تسلیت‌ها نامی از ما یادگاری


پیمان: امروز سالگرد قیصر امین پور (خداوند
در رضوان خود جایش دهد)!
برای آشنای بیشتر با این شاعر امشب برنامه رادیو هفت را ببینید.

جالب در مورد استاد: ایشون یک شعر درمورد سه شنبه دارند ودر همین روز (سه شنبه بدرود حیات گفتند)!

با تاسف نوشت:هفته پیش سالگرد فریدون مشیری بود که من یادم رفت خیلی ببخشید.


سه شنبه؛

چرا تلخ و بی حوصله؟

سه شنبه؛

چرا این همه فاصله؟

سه شنبه؛

چه سنگین! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

سه شنبه

خدا کوه را آفرید!