تبلیغات
سایه روشن - شاعر حاضر جواب از لطایف والطوایف...
شاعر حاضر جواب از لطایف والطوایف...

یکی از شیخ زاده های شهر که از عقل کم بهره بود وادعای شعر وشاعری داشت این غزل ایشان را خواند:
بس که در جان فگار و چشم بیدارم تویی هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی
وبعد اعتراض کرد شما در این شعرتان گفته اید:هر که از دور پیدا می شود از دور پندارم تویی،شاید خری یا گاوی پیدا شود، ایشان گفتند پندارم تویی....! 


پیمان عید قربان: و روز عرفه بر جماعت مسلمان چه شیعه چه سنی مبارک.
از پیغمبر(ص)نقل:
پیامبر اکرم (ص) : گناه کارترین فرد در عرفات کسی است که از آن جا باز گردد در حالی که گمان می برد آمرزیده نخواهد شد.

با تشکر از فاطمه خانم خط وخال به خاطر تصحیح حدیث