تبلیغات
سایه روشن - گریه لی لی از هوشنگ ابتهاج
گریه لی لی از هوشنگ ابتهاج

نقاشی
چشم گریان تو نازم،حال دیگر گون ببین
گریه ی لی لی کنار بستر مجنون ببین

برنتابید این دل نازک غم هجران دوست
یارب این صبر کم و آن محنت افزون ببین

مانده ام با آب چشم و آتش دل،ساقیا

چاره ی کار مرا در آب آتشگون ببین

رشکت آمد ناز و نوش گل در آغوش بهار
ای گشوده دست یغمای خزان، اکنون ببین

سایه!دیگر کار چشم و دل گذشت از اشگ و آه
تیغ هجران است اینجا،موج موج خون ببینپیمان: الحمدالله میگذره.
دلی:
از خودم : ولنتاین و یادم هست شهادت کی بود؟