تبلیغات
سایه روشن - این جمعه با حافظ
این جمعه با حافظ

نقاشی روسی
ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور
با یار آشنا سخن آشنا بگو
بر هم چو می زد آن سر زلفین مُشکبار

با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست
گو این سخن معاینه در چشم ما بگو
آنکس که منع ما ز خرابات می کند
گو در حضور پیر من این ماجرا بگو

گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود
بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
هر چند ما بدیم تو مارا بدان مگیر
شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
بر این فقیر،نامه آن محتشم بخوان
با این گدا حکایت آن پادشاه بگو

جانها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند
بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

جان پرور است غصه ارباب معرفت
رمزی برو بپرس،حدیثی بیا بگو
حافظ گرت به مجلس او راه می دهند
می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو


پیمان:جمعه است دیگر........!
در مورد نقاشی: این نقاشی نقاشی برگزیده کشور روسیه است.
دلی: اگر دلت شکست دعای هم  برای ظهورش بکن شب جمعه است اخر
 
التماس دعا برای دوست سایه


نمایش نظرات 1 تا 30