تبلیغات
سایه روشن - شعر خط وخال از صائب تبریزی
شعر خط وخال از صائب تبریزی

نقاشی مجید اوریای دفتر حسن ترا،فهرست خط وخالها
تفصیلها پنهان شده،در پرده اجمالها

پیشانی عفو ترا ،پرچین نسازد جرم ما
آیینه کی بر هم خورد، از زشتی تمثالها

با عقل گشتم همسفر، یک کوچ
ه راه از بی کسی
شد ریشه ریشه دامنم، از خار استدلالها

هر شب کواکب کم کنند،از روزی ما پاره ای
هر روز گردد تنگتر،سواراخ این غربالها

حیران اطوار خودم،درمانده ی کار خودم
هر لحظه دارم نیتی،چون قرعه رمالها


هر چند صائب می روم،سامان نومیدی کنم
زلفش به دستم می دهد، سر رشته ی آمالها


پیمان: تقدیم به دوستی که این شعرو در خواست کرده بوداند.
دلی: همین جوری گذاشتم که جاش خالی نباشه دلی.
درباره نقاشی:نقاشی از مجید اوری

نمایش نظرات 1 تا 30