تبلیغات
سایه روشن - رباعیات بابا طاهر عریان
رباعیات بابا طاهر عریان

ملکی
بابا طاهر:
چرا آزرده حالی ایدل ایدل
                         مدام اندر خیالی ایدل ایدل
برو کنجی نشین شکر خدا کن
                         که شاید کام یابی ایدل ایدل

بابا طاهر:
دو زلفونت بود تار ربابم
                      چه میخواهی از این حال خرابم
تو که با مو سر یاری نداری
                     چرا هر نیمه شو آیی به خوابم

بابا طاهر :

هر آنکس مال جاهش بیشتر بی
                    دلش از درد دنیا ریشتر بی
اگر برسر نهی چون خسروان تاج
                    به شیرین جانت آخر نیشتر بی

بابا طاهر :

هر آنکس عاشق است از جان نترسد
                   یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه
                   که گرگ از هی هی چوپان نترسد

بابا طاهر :
به قبرستان گذر کردم کم و بیش

                     بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بی کفن در خاک رفته
                     نه دولتمند برده یک کفن بیش

پیمان:با تشکر از پروین خانم (روانشناس)که
در به ثمر رسیدن این پست ما را یاری کرداند(یاری که چه عرض کنم من فقط عکس رو گذاشتم).
دلی: خدایا تو تنها کسی هستی که بدون چرکنویس(چک نویس) ازت می نویسم.
نقاشی از: استاد ملکی

نمایش نظرات 1 تا 30