تبلیغات
سایه روشن - شعر های تقدیمی میلاد عرفان پور
شعر های تقدیمی میلاد عرفان پور

حق دارد اگر ز خلق دامن چیده ستاسب نفس بریده
از داغ عزیزی ست اگر خشکیده ست
بیهوده ترک نخورده لب های کویر
لب های حسین بن علی را دیده ست

-----------------------------------
تقدیم به حضرت زینب

ای کاش فراغتی فراهم می شد

از وسعت دردهای تو کم می شد
این بار مصیبتی که بر شانه توست
ایوب اگر داشت قدش خم می شد
----------------------------------------

پیمان: سکوت برای نگاهای پرسش گرانه.
همین امروز بعد از ظهر دوباره یک آپ دارم برای روزجمعه{نذر کردم اخه}.