تبلیغات
سایه روشن - شعر جمعه از فروغ
شعر جمعه از فروغ

نقاشی استاد ملکی
جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه،غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موذی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم


خانه خالی
خانه دلگیر
خانه در بسته به هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید

خانه تنهایی و تفال و تردید
خانه پرده،کتاب،گنجه، تصاویر

آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چو جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
در دل این خانه های خالی دلگیر
آه،  چه آرام و پر غرور گذر داشت

پیمان: چون نیستم برای 8 دی اینو گذاشتم برای فروغ فرخزاد روحش شاد.
نقاشی از استاد ملکی


نمایش نظرات 1 تا 30