تبلیغات
سایه روشن - شعری از اریش فرید
شعری از اریش فرید

Herrschafts freiheitبرج بابل
Zu sagen:
“Hier
herrscht Freiheit”
Ist immer
Ein Irrtum
Oder auch
Eine lüge:
Freiheit
Herrscht nicht.
--------------------------------
دیلمج:

آزادی امررانی
گفتنِ اینكه:
«اینجا
آزادی حكمفرماست»،
خطاییست
آشكار
یا خود
دروغی:
آزادی
حكم نمیراند!

پیمان:
اول: اینکه من وقتی نیستم نیستم و دسترسی به کامنتا ندارم {پس نمی بینم پس وبتان را حذف نکنید}
دوم: خیلی خیلی ممکن است از این غیبتها پیش بیاد پس بادمجون بم. {چه اعتماد به نفسی}
سوم:بسیار معذرت
چهارم: اگر ترجمه اشکال داره خود رویا خانم(قاصدک) {دیلماج} زحمت بکشند اشکالاتو برطرف کنیم
نقاشی: نمیدونم از کیه میدنید؟ {خارجی به اسم برج بابل می گویند نماد فراموسونیم هست این نقاشی}

آدرس وبلاگ دوست قدیمی بهنام خان:http://bivazni.mihanblog.com


نمایش نظرات 1 تا 30