تبلیغات
سایه روشن - شعری از سید مهدی موسوی
شعری از سید مهدی موسوی

می روم اما مرا با اشک همراهی مکن
بر نخواهم گشت دیگر معذرت خواهی مکن
من که راضی نیستم ای شمع گریان تر شوی
کار سختی می کنی از خویش می کاهی، مکن
صبحدم خاکسترم را با نسیم آغشته کن
داغ را محصور ، در بزم شبانگاهی مکن
آه! امشب آب نه ، آتش گذشته از سرم
با من آتش گرفته ، هر چه می خواهی مکن
پیش پای خویش می خواهی که مدفونم کنی
در ادای دین خود ، این قدر کوتاهی مکن.

پیمان:سید مهدی موسوی-مجموعه شعر منهای جمع
دلی:خدای عزیز، پول همه ی این چیزها رو خودمون
.دادیم، پس به خاطر هیچی ازت متشکریم