تبلیغات
سایه روشن - حسین پناهی
حسین پناهی

پیرمرد همسایه آلزایمر دارد ...مجید اوری
دیروز زیادی شلوغش کرده بودند
او فقط فراموش کرده بود
از خواب بیدار شود ...!
پیمان:

ماهایی که دیگه نه از اومدن کسی ذوق زده میشیم
نه کسی از کنارمون بره حوصله داریم نازشو بخریم که برگرده..
ماها آدمای بی احساسی نیستیم
ماها بی معرفت و نا مردم نیستیم
یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن
که یه سری بــــاورامون و از بین بـــردن!!

نقاشی از: استاد مجید اوری (باتشکر از معلم هنر که وب نقاشی را معرفی کردند)