تبلیغات
سایه روشن - اولین وآخرین از حسین پناهی
اولین وآخرین از حسین پناهی

نقاشی مجید اوری
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویش
ماییم که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم
هر پسین ،
این روشنای خاطر آشوب در افق های تاریک دور دست،
نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین
مرا به طلوعی دوباره می کشاند ؟
ای راز ،
ای رمز،
ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین . . .

منبع:اولین وآخرین (ستاره، قسمت دوم، زمستان 1375)پیمان:
صبح رفتم تیغ ژیلت فیوژن بخرم ؛ فروشنده گفت :
بسته ی چهار تاییش ۵۰ هزار تومن …!!!
هیچی دیگه … رفتم رساله رو ورق زدم ،
دیدم نوشته : المَحاسِنُ زینَتُ الرَجُل!

دلی:خدا رو شکر گاهی چقدر ناسپاسیشو میکنم و حکمتشو نمیدونم و بعد شرمندش
خیلی شکرت


نقاشی از :استاد مجید اوری