تبلیغات
سایه روشن - مردم من نیز از "لنگستون هیوز"
مردم من نیز از "لنگستون هیوز"


شب زیباست
چهره های مردم من نیز
ستاره ها زیباست
چشم های مردم من نیز
خورشید هم زیباست
روح و جان مردم من نیز.

پیمان:شعر تقدیم به همه شما دوستان عزیز

دلی:خدایا
ما كاشفان ِ كوچه های بن بستیم حرف های ِ خسته ای داریم
این بار ، پیامبری بفرست
كه تنها ... گوش كند

عکس: لنگستون هیوز
                             سایه نیوز:
"بزودی بخشی جدید به وبلاگ اضافه می شود با عنوان " برنده و بازنده"