تبلیغات
سایه روشن - "برنده"و"بازنده"
"برنده"و"بازنده"

برنده:
مشکلی بزرگ را انتخاب می کند، و
آن را به اجزای کوچک تر تفکیک می کند،
تا حل آن آسان گردد

بازنده :
مشکلات کوچک را آن چنان به هم می آمیزد،
که دیگر قابل حل نیستند.

منبع:مقاله تحت عنوان «کاملا شخصی» سیدنی جی هریس


نمایش نظرات 1 تا 30