تبلیغات
سایه روشن - "برنده"و"بازنده"
"برنده"و"بازنده"

برنده:
متعهد مشود
بازنده:
وعده می دهد.

این روزها هر کجا که می روم حالشان به افق برزخ گرفته است روزها همه عصر جمعه اند انگار؛ وشاید حال همه ما خوب است به زبان سهراب.
 و در سراسر این دیار بارش شدید از در و دیوار را داریم و گاه نیمه ابری همراه با وزش خاطرات.
حوالی ما هوا گرفته و بارش بی امان باران در فصل زمستان!!!

و چه دنیای زیبای فصل مان زمستان رویامان بهار منظره جلوی چشمان گرمای خرما پزان اهواز.
خلاصه هوایمان بارانی یست از غرب به شرق و شمال و جنوب آن هم بارانی با ادعاهای تگرگ گون که ..!می شکنم.
و علتش عبور یک توده خاطره پرفشار از آسمان گرفته مان که از روزهای ماضی سرچشمه گرفته و بر آسمان ما تگرگ وار نذر باریدن دارد انگار.
با این بارشها احتمال رانش زمین زیر پایمان نیز محتمل است، و در آینده دیار ما نیز پذیرای راهیان نوری می شود. و پیوسته این سوال یادبودی خواهد بود از من ، تو...!؟ آیا؟

و انشالله غم هایتان بهمن وار سقوط میکند. و ریشه هامان به آب و شاخه هامان به آفتاب می رسد.

پس حال همه ما خوب است اما تو یکی این بار باور کن که حالمان خوب است.