تبلیغات
سایه روشن - متنی از عباس معروفی
متنی از عباس معروفی

این دنیای کوچک و هفت میلیارد آدم!
یعنی تو باور می کنی؟
شمرده ای؟
کی شمرده است؟
جز سیاستمدارها
دیده ای کسی آدم بشمرد؟
باور نکن
نارنجی!
باور نکن
سبز آبی کبود من!
باور کن
همه ی دنیا فقط تویی
و برخی دوستان
بقیه هم تکراری اندپیمان:
گاهی دوست داری از زبان عباس معروفی حرف بزنی