تبلیغات
سایه روشن - شعری از مهدیه لطیفی
شعری از مهدیه لطیفی


حلوا حلوا می کنمت

شیرین نمی شوی

همیشه تلخی

همیشه عاقلی
.
.
.
.
.

پیمان: با آرزوی شادی و نیک بختی برای تمای شما عزیزان
نقاشی از:استاد ملکی